Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Imavere valla arengukava 2009-2016

Imavere valla arengukava 2009-2016 - sisukord
  Väljaandja:Imavere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2013, 5

  Imavere valla arengukava 2009-2016

  Vastu võetud 25.09.2008 nr 16
  jõustumine 01.10.2008

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  05.11.200912.11.2009
  16.12.201023.12.2010
  18.10.201225.10.2012
  21.02.2013RT IV, 02.03.2013, 305.03.2013

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 4 ja Imavere Vallavolikogu 24.09.2009. määruse nr 28 "Imavere valla põhimäärus" § 43 lõike 2, § 44 lõike 4 alusel.
  [RT IV, 02.03.2013, 3 - jõust. 05.03.2013]

  § 1.  Võtta vastu Imavere valla arengukava 2009-2016 (lisatud).
  (Muudetud Imavere Vallavolikogu 18.10.2012 määrusega nr 22 - jõust. 25.10.2012)

  § 2.  Määrus jõustub 1. oktoobril 2008. a.

  § 3.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

  [RT IV, 02.03.2013, 3 - jõust. 05.03.2013]

  Lisa 1 Imavere valla arengukava 2009 - 2016

  Lisa 2 Arengukava investeeringute ja tegevuskava 2009 - 2016