HaridusKool

Teksti suurus:

Prangli Põhikooli ja Prangli Põhikooli Numme majutushoone üüri ja teenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2013, 12

Prangli Põhikooli ja Prangli Põhikooli Numme majutushoone üüri ja teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 15.02.2013 nr 8

Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 3:

§ 1.  Üüri- ja teenuste hindade kehtestamine

  Kehtestada Prangli Põhikooli ja Prangli Põhikooli Numme majutushoone üüri- ja teenuste hinnad vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.  Majutushoone kodukorra kinnitamine

  Kinnitada Prangli Põhikooli Numme majutushoone kodukord vastavalt määruse lisale 2.

§ 3.  Majutushoone elamispinna kasutamise lepingu vormi kinnitamine

  Kinnitada Prangli Põhikooli Numme majutushoone elamispinna kasutamise leping vastavalt määruse lisale 3.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega teha soodustusi käesoleva määrusega kehtestatud hinnakirjast.

 (2) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 11.05.2012 korraldus nr 329 „Prangli Põhikooli üüri ja teenuste hindade kehtestamine“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Haldo Oravas
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

Lisa 1 Prangli Põhikooli ja Prangli Põhikooli Numme majutushoone üüri- ja teenuste hinnad

Lisa 2 Prangli Põhikooli Numme majutushoone kodukord Prangli Põhikooli õpilasele

Lisa 3 Numme majutushoone elamispinna kasutamise leping

/otsingu_soovitused.json