HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna koolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja toitlustamise korraldamise kord

Kohtla-Järve linna koolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja toitlustamise korraldamise kord - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2017, 36

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kohtla-Järve linna koolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja toitlustamise korraldamise kord

Vastu võetud 28.01.2015 nr 54
RT IV, 31.01.2015, 25
jõustumine 03.02.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2017RT IV, 02.03.2017, 3205.03.2017

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 ja sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määruse nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kohtla-Järve linna koolide (edaspidi kool) statsionaarses õppes õpilaste riigieelarve vahenditest koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja toitlustamise korraldamise kord.

§ 2.   Koolilõuna toetuse kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse koolide statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

  (2) Koolilõuna toetuse eraldamisel lähtutakse hariduse infosüsteemis kajastuvast linna haldusterritooriumil asuvates koolides statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste arvust.

  (3) Vahendite ülejäägi korral on lubatud suurendada toidupäeva maksumust, kasutada pikapäeva rühmas käivate õpilaste täiendavaks toitlustamiseks või koolisöökla ülalpidamiskulude katteks.
[RT IV, 02.03.2017, 32 - jõust. 05.03.2017]

§ 3.   Toitlustamise korraldamine

  (1) Õpilaste toitlustamist korraldab kooli direktor, sealhulgas sõlmib seaduses sätestatud tingimustel ja korras vajalikke lepinguid, korraldab toitlustatavate õpilaste arvestust ning teostab muid koolitoitlustamisega seotud toiminguid.

  (2) Õpilastele võimaldatakse koolilõunat kõikidel õppepäevadel õppeaasta algusest kuni õppeaasta lõpuni.

  (3) Toitlustamist korraldatakse vahetundide ajal. Toitlustamiseks ettenähtud vahetund peab olema vähemalt 15 minutit.

  (4) Koolis pakutav toiduvalik peab soodustama tervislikku toitumist ning valiku tegemisel arvestatakse kooli hoolekogu ja tervisekaitseametnike ettepanekuid.

  (5) Kooli toitlustaja koostab vähemalt kümneks päevaks iga päeva menüü, mille kinnitab kooli direktor.

  (6) Menüü koostamisel võetakse aluseks vanuserühmade keskmine ööpäevane toiduenergia- ja toitainetevajadus ning arvestatakse kümne päeva toidu keskmine toiduenergia ja põhitoitainete sisaldus lapse kohta.

  (7) Nädala menüü peab olema koolis õpilastele nähtavas kohas.

  (8) Kooli direktori poolt määratud isik peab toitlustavate õpilaste üle arvestust ja esitab nende toitlustamiseks tellimuse koolisööklasse.

§ 4.   Koolilõuna kulude õigsuse kontrollimine

  Koolilõuna kulude kasutamise õigsuse kontrolli teostab Kohtla-Järve Linnavalitsus.

/otsingu_soovitused.json