Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Alutaguse valla elanike soodustused

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.05.2021, 29

Alutaguse valla elanike soodustused

Vastu võetud 21.02.2018 nr 32
RT IV, 02.03.2018, 2
jõustumine 01.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2018RT IV, 29.11.2018, 1902.12.2018
25.03.2021RT IV, 06.04.2021, 301.06.2021
29.04.2021RT IV, 06.05.2021, 2309.05.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Alutaguse valla elanikele soodustuste andmist valla asutuste, valla osalusega ettevõtete ja koostööpartnerite poolt pakutavate teenuste kohta.
[RT IV, 29.11.2018, 19 - jõust. 02.12.2018]

  (2) Korra kehtestamise eesmärk on soodustada Alutaguse valla elanike vaba aja sisustamist ja propageerida tervislikke eluviise ning võimaldada valla elanikel soodustingimustel saada erinevaid teenuseid/tooteid koostööpartnerite juures.
[RT IV, 29.11.2018, 19 - jõust. 02.12.2018]

§ 2.   Soodustuse saamise alused

  (1) Soodustust on õigustatud saama elanikud, kes omavad rahvastikuregistris lähiaadressi täpsusega elukohta Alutaguse vallas vähemalt kestvusega kuus kuud ning neile on väljastatud valla kodaniku kaart. Valla kodaniku kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga, välja arvatud § 3 lõike 2 punktis 3 sätestatud juhul.
[RT IV, 06.04.2021, 3 - jõust. 01.06.2021]

  (2) Valla kodaniku kaardi väljastab õigustatud isikule tema avalduse alusel vallakantselei. Valla kodaniku kaart väljastatakse kehtivusega üks aasta.

§ 3.   Soodustused

  (1) Valla kodaniku kaarti omaval elanikul on õigus saada soodustust teenuste hinnakirjas fikseeritud hinnalt alljärgnevalt:
  1) soodustus 50% - SA Pannjärve Tervisespordikeskuse spordiinventari (suusad, tõukekelgud, rulluisud, rattad, tõukerattad, käimiskepid jm) laenutus ning dušširuumide kasutus;
  2) soodustus 30% (pensionäridel 50%) - Mäetaguse SPA suplusmaja kasutus pühapäevast reedeni;
  3) soodustus 20% - valla omandis olevate ruumide rent tähtpäevade korraldamiseks.

  (2) Valla kodaniku kaarti omaval elanikul on õigus tasuta järgnevatele teenustele:
  1) vallasisene ühistransport;
  2) vallavalitsuse ja jäätmekäitleja vahel koostöölepingus kokku lepitud kodumajapidamises tekkinud jäätmeliikide üleandmine jäätmejaama;
[RT IV, 06.05.2021, 23 - jõust. 09.05.2021]
  21) kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete ja elektroonikaromude üle andmine kogumispunkti.
[RT IV, 06.05.2021, 23 - jõust. 09.05.2021]
  3) tasuta parkimine Kauksi külas Kauksi randa teenindavates parklates, Alajõe külas Alajõe külaplatsil asuvas parklas ja Vasknarva külas Kaluri maaüksusel asuvas parklas.
[RT IV, 06.04.2021, 3 - jõust. 01.06.2021]

§ 4.   Soodustuste fikseerimine ja tasumine

  (1) Määruse § 3 lõikes 1 ja lõike 2 punktis 2 märgitud teenuse pakkuja peab arvestust soodustust saanud isikute kohta, fikseerides vastaval registreerimislehel isiku nime ja valla kodaniku kaardi numbri.
[RT IV, 06.04.2021, 3 - jõust. 01.06.2021]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 06.04.2021, 3 - jõust. 01.06.2021]

  (3) Alutaguse Vallavalitsus doteerib teenusepakkuja hinnakirjas fikseeritud hinna ja soodustuse hinnavahe esitatud arve alusel.
[RT IV, 06.04.2021, 3 - jõust. 01.06.2021]

§ 5.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Valla kodaniku kaardi ja avalduse vormi töötab välja Alutaguse Vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2018. a.

/otsingu_soovitused.json