Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kihnu valla 2018 aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2018, 110

Kihnu valla 2018 aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 21.02.2018 nr 8

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel

§ 1.  Kihnu valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada Kihnu valla 2018. aasta eelarve vastavalt lisale alljärgnevalt:
 1) põhitegevuse tulud kogumahus 1 066 477 eurot (üks miljon kuuskümmend kuus tuhat nelisada seitsekümmend seitse eurot);
 2) põhitegevuse kulud kogumahus 1 010 538 eurot (üks miljon kümme tuhat viissada kolmkümmend kaheksa eurot);
 3) põhitegevuse tulem kogumahus 55 939 eurot (viiskümmend viis tuhat üheksasada kolmkümmend üheksa eurot);
 4) investeerimistegevuse tulud kogumahus 830 071 eurot (kaheksasada kolmkümmend tuhat seistekümmend üks eurot);
 5) eelarve tulem kogumahus -107 258 eurot (miinus ükssada seitse tuhat kakssada viiskümmend kaheksa eurot);
 6) investeerimistegevuse kulud kogumahus 993 268 eurot (üheksasada üheksakümmend kolm tuhat kakssada kuuskümmend kaheksa eurot);
 7) finantstegevuse tulud kogumahus 118 000 eurot (ükssada kaheksateist tuhat eurot);
 8) finantstegevuse kulud kogumahus 20 292 eurot (kakskümmend tuhat kakssada üheksakümmend kaks eurot);
 9) likviidsete varade muutus kogumahus -9 550 eurot (miinus üheksa tuhat viissada viiskümmend eurot);
 10) likviidsete varade jääk kogumahus 93 801 eurot (üheksakümmend kolm tuhat kaheksasada üks eurot).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 01. jaanuarist 2018.

Paal Põlluste
Volikogu esimees

Lisa Kihnu valla 2018. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json