Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla 2018. aasta eelarve

Lääne-Harju valla 2018. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2018, 117

  Lääne-Harju valla 2018. aasta eelarve

  Vastu võetud 20.02.2018 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Lääne-Harju valla 2018. aasta eelarve (lisatud).

  § 2.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2018.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Külli Tammur
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lääne-Harju valla 2018. aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json