HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tabivere Lasteaia arengukava 2019 – 2021 kinnitamine

Tabivere Lasteaia arengukava 2019 – 2021 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2019, 2

Tabivere Lasteaia arengukava 2019 – 2021 kinnitamine

Vastu võetud 28.02.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lg 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Tabivere Lasteaia arengukava 2019 – 2021 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
volikogu esimees

Lisa Tabivere Lasteaia arengukava 2019-2022

/otsingu_soovitused.json