Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu valla 2019. aasta eelarve

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2019, 3

Tartu valla 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 28.02.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel ning kooskõlas Tartu Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 12 „Tartu valla põhimäärus“ §-ga 30

§ 1.   Tartu valla 2019. aasta eelarve

  Tartu valla 2019. aasta eelarve kogumaht on 22 157 121 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisale.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 1 008 321 euro ulatuses.

§ 3.   Reservfond

  Reservfondi suuruseks määratakse 130 000 eurot.

§ 4.   Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine

  Vallavalitsusel lubatakse teha kulude eelarve vahendites ümberpaigutusi vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

§ 5.   Kaasava eelarve osa suurus

  Kaasava eelarve osa suurus 2020. aasta eelarve koostamisel on 30 000 eurot ja ühe kaasava eelarve objekti maksumuse ülemmäär on 20 000 eurot.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 2019. aasta 1. jaanuarist.

Üllar Loks
volikogu esimees

Lisa Tartu valla 2019.aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json