Teksti suurus:

Loksa linna 2013. aasta eelarve kinnitamine

Loksa linna 2013. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2013, 68

  Loksa linna 2013. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 28.03.2013 nr 6

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2, Loksa linna põhimääruse § 41, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 4 ning linnavalitsuse ettepaneku, Loksa Linnavolikogu määrab:

  § 1.   Kinnitada Loksa linna 2013. aasta eelarve põhitegevuse tulud 2 633 649,72 eurot, põhitegevuse kulud 2 498 483,20 eurot, investeerimistegevuse tulud 1 197 440,72 eurot, investeerimistegevuse kulud 1 884 361,71 eurot, finantseerimistegevus (kohustuste võtmine) 400 000,00 eurot ja finantseerimistegevus (kohustuste tasumine) 52 489,56 eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

  § 3.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates eelarveaasta algusest 01.01.2013.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Rein Heina
  volikogu esimees

  Lisa Loksa linna 2013. aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json