HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tõrvandi lasteaed “Rüblik”arengukava kinnitamine aastateks 2014 - 2016

Tõrvandi lasteaed “Rüblik”arengukava kinnitamine aastateks 2014 - 2016 - sisukord
  Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2014, 36

  Tõrvandi lasteaed “Rüblik”arengukava kinnitamine aastateks 2014 - 2016

  Vastu võetud 25.03.2014 nr 7

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel.

  § 1.  Kinnitada Tõrvandi lasteaed “Rüblik” arengukava aastateks 2014 – 2016 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Heiki Sarapuu
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Tõrvandi lasteaed “Rüblik”arengukava 2014 - 2016