Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 18.06.2015 määruse nr 21 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 kinnitamine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2016, 17

Narva Linnavolikogu 18.06.2015 määruse nr 21 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 24.03.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punktile 2 ja § 37² lõikele 7 Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Muudetakse Narva Linnavolikogu 18.06.2015. a määruse nr 21 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 kinnitamine“ lisa peatüki 7 punkti 1.2.4, sõnastades järgmises redaktsioonis:

  „1.2.4 Paju kooli HEV-õpilastele mitmekülgseid õppevõimalusi tagava koolina arendamine (st õpilaskodu kolimine Paju kooli hoonesse; koolimajas kahe õppekorpuse korraldamine)“.

§ 2.   Muudetakse Narva Linnavolikogu 18.06.2015. a määruse nr 21 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 kinnitamine“ lisa peatüki 7 punkti 1.3, sõnastades seda järgmises redaktsioonis:

1.3Koolivõrk, lasteaedade võrk on stabiilne, samas on avatud vajalikele põhjendatud muudatustele
1.3.1 Lasteaedade võrgu optimeerimine.
1.3.1.1 Liita lasteaed Kuuseke lasteaiaga Sipsik ning lõpetada lasteaia Kuuseke tegevus alates 01.09.16.
1.3.1.2 Liita lasteaed Marjake lasteaiaga Pääsuke ning lõpetada lasteaia Marjake tegevus alates 01.09.16.
1.3.1.3 Jätkata aadressil Viru 4 asuva lasteaiahoone renoveerimist ühele Narva lasteaedadest parema õppekeskkonna võimaldamise eesmärgiga.
1.3.1.4 Komplekteerida lasteaed Kaseke alates 01.09.16 ühes majas aadressil Energia 4a.
1.3.1.5 Lasteaedade rühmade arvu vastavusse viimine lasteaias käivate laste arvuga (lähtuvalt normatiivist 14 last sõime-, 20 last aia- ja 18 last liitrühmas).
1.3.1.6 Lasteaedade teeninduspiirkondade dokumendi rakendamine ja analüüs.
1.3.2 Koolivõrgu optimeerimine.
1.3.2.1 Täidetud
1.3.2.2 2016. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumiga ühiste kavatsuste kokkuleppe allkirjastamine 2 riigigümnaasiumi (üks vene õppekeelega põhikooli lõpetajatele, teine eesti õppekeelega põhikooli lõpetajatele) asutamise osas.
1.3.2.3 Riigiomandis oleva 2 gümnaasiumi (üks vene õppekeelega põhikooli lõpetajatele, teine eesti õppekeelega põhikooli lõpetajatele) loomine 2019. aastaks.
1.3.2.3.1 Taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumilt eesti õppekeelega gümnaasiumi loomisel, et eesti õppekeelega põhikool ja loodav eesti õppekeelega gümnaasium asuksid ühes hoones või vahetus läheduses asuvates hoonetes.
1.3.2.3.2 Üle anda Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiv põhikool riigile taotlusega ehitada ja sisustada põhikoolile uus õppehoone rakendades haridus- ja teadusministri 26.11.15 määruses nr 50 ”Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020” sätestatud võimalusi.
1.3.2.4 2019. a septembriks olemasolevate gümnaasiumiastmega koolide põhikoolideks muutmine.
1.3.2.4.1 Otsustada aastaks 2019 Keeltelütseumi täistsüklikoolina säilitamise otstarbekuse üle.
1.3.2.4.2 Taotleda riigigümnaasiumide loomisel mittestatsionaarse õppe korraldamise võimalust mõlemas gümnaasiumis.
1.3.2.5 Põhikooliastmes õpilaste arvu pidev seire ja vajadusel 2019. aastaks koolivõrgu optimeerimise uute sammude kavandamine“.
„1.3 Koolivõrk, lasteaedade võrk on stabiilne, samas on avatud vajalikele põhjendatud muudatustele:
1.3.1 Lasteaedade võrgu optimeerimine.
1.3.1.1 Liita lasteaed Kuuseke lasteaiaga Sipsik ning lõpetada lasteaia Kuuseke tegevus alates 01.09.16.
1.3.1.2 Liita lasteaed Marjake lasteaiaga Pääsuke ning lõpetada lasteaia Marjake tegevus alates 01.09.16.
1.3.1.3 Jätkata aadressil Viru 4 asuva lasteaiahoone renoveerimist ühele Narva lasteaedadest parema õppekeskkonna võimaldamise eesmärgiga.
1.3.1.4 Komplekteerida lasteaed Kaseke alates 01.09.16 ühes majas aadressil Energia 4a.
1.3.1.5 Lasteaedade rühmade arvu vastavusse viimine lasteaias käivate laste arvuga (lähtuvalt normatiivist 14 last sõime-, 20 last aia- ja 18 last liitrühmas)
1.3.1.6 Lasteaedade teeninduspiirkondade dokumendi rakendamine ja analüüs
1.3.2 Koolivõrgu optimeerimine.
1.3.2.1 Täidetud
1.3.2.2 2016. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumiga ühiste kavatsuste kokkuleppe allkirjastamine 2 riigigümnaasiumi (üks vene õppekeelega põhikooli lõpetajatele, teine eesti õppekeelega põhikooli lõpetajatele) asutamise osas.
1.3.2.3 Riigiomandis oleva 2 gümnaasiumi (üks vene õppekeelega põhikooli lõpetajatele, teine eesti õppekeelega põhikooli lõpetajatele) loomine 2019. aastaks.
1.3.2.3.1 Taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumilt eesti õppekeelega gümnaasiumi loomisel, et eesti õppekeelega põhikool ja loodav eesti õppekeelega gümnaasium asuksid ühes hoones või vahetus läheduses asuvates hoonetes.
1.3.2.3.2 Üle anda Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiv põhikool riigile taotlusega ehitada ja sisustada põhikoolile uus õppehoone rakendades haridus- ja teadusministri 26.11.15 määruses nr 50 ”Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020” sätestatud võimalusi.
1.3.2.4 2019. a septembriks olemasolevate gümnaasiumiastmega koolide põhikoolideks muutmine.
1.3.2.4.1 Otsustada aastaks 2019 Keeltelütseumi täistsüklikoolina säilitamise otstarbekuse üle.
1.3.2.4.2 Taotleda riigigümnaasiumide loomisel mittestatsionaarse õppe korraldamise võimalust mõlemas gümnaasiumis.

§ 3.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json