Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vormsi valla 2016. aasta eelarve

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2016, 35

Vormsi valla 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 28.03.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel ning lähtudes Vormsi valla põhimääruse (21.12.2007 nr 10) § 601 ja § 62.

§ 1.  Eelarve

  Võtta vastu Vormsi valla 2016. aasta eelarve vastu vastavalt lisale.

§ 2.  Volituste andmine vallavalitsusele

  Riigieelarvest eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste saamisel on vallavalitsusel õigus lisada need laekumised eelarvesse informeerides sellest koheselt volikogu.

§ 3.  Rakendussätted

  Vormsi valla 2016. aasta eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa Vormsi valla 2016. aasta eelarve