Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2016. aasta lisaeelarve

Viimsi valla 2016. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2016, 42

  Viimsi valla 2016. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 29.03.2016 nr 9

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Viimsi valla põhimääruse § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2016. aasta lisaeelarve vastavalt Lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Toomas Tõniste
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1  Viimsi valla 2016.a lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json