Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveo teenuste hinnakirjale

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2016, 44

Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveo teenuste hinnakirjale

Vastu võetud 29.03.2016 nr 11
jõustumine 11.04.2016

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 64 lõike 10, § 66 lõike 3 punktide 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse:
  1) nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele;
  2) nõuded taksoveoteenuste hinnakirjale;
  3) taksoveoteenuste loetelu, millele vedaja võib hinna kehtestada.

§ 2.   Nõuded taksoveol kasutatavatele sõidukitele

  Taksoveol kasutatav mootorsõiduk peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) sõiduk peab olema ehitatud sõitjate veoks, see peab olema kompaktne, ümberehitamata, avariitunnusteta ning tehniliselt sõidukorras;
  2) sõiduk peab olema puhas ja terve nii väljast kui seest, sh pagasiruum ja istmed;
  3) sõidukil peavad olema ABS-pidurid ning vähemalt juhi- ja kõrvalistme eesmised turvapadjad;
  4) sõiduki rehvide mõõdud peavad vastama taksomeetri kohandamistunnistuses toodud mõõtudele;
  5) kuni viie istekohaga sõidukil peab olema vähemalt neli ust, kuue ja enama istekohaga sõidukil vähemalt kolm ust;
  6) sõiduki pagasiruumi maht peab olema vähemalt 400 liitrit;
  7) sõidukil peab olema töökorras konditsioneer või kliimaseade;
  8) sõiduki heitenorm peab vastama vähemalt Euro 5 standardile.

§ 3.   Nõuded taksoveoteenuse hinnakirjale

  (1) Vedaja võib kehtestada:
  1) sõidualustustasu;
  2) sõidukilomeetritasu;
  3) ajatasu.

  (2) Vedaja võib kehtestada päevase (kella 6–23) ja öise (kella 23–6) sõidukilomeetritasu, kui taksomeeter lülitub ümber automaatselt.

  (3) Üleminek ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi peab toimuma sõiduki kiiruse väärtusel, mis saadakse ajatasu väärtuse jagamisel sõidukilomeetritasu väärtusega. Üleminekukiiruse väärtus ei tohi olla suurem kui 22 kilomeetrit tunnis.

  (4) Hinnakiri esitatakse püstvormingus A5-lehel, millel on sinisel taustal musta värvi eesti- ja ingliskeelne tekst. Teksti puhul kasutatakse kirjatüüpi Arial Narrow. Tähemärgi vähim kõrgus peab on 5 mm ja numbril 7 mm. Hinnad esitatakse eurodes, kasutades sümbolit €.

  (5) Vedaja peab kehtestatud hinnad esitama taksoveoteenuste hinnakirjas käesoleva määruse lisas toodud vormil.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Sõidukitele, mis ei vasta käesoleva määruse § 2 sätestatud nõuetele, kehtivad enne 11. aprilli 2016.a välja antud sõidukikaardid neis märgitud tähtajani, kuid mitte kauem kui 1. oktoobrini 2018.a.

  (2) Määrus jõustub 11. aprillil 2016.

Toomas Tõniste
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Taksoveoteenuste hinnakirja vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json