HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Valguta Lasteaed-Algkooli arengukava 2016-2018

Valguta Lasteaed-Algkooli arengukava 2016-2018 - sisukord
  Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2016, 74

  Valguta Lasteaed-Algkooli arengukava 2016-2018

  Vastu võetud 31.03.2016 nr 2

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Rõngu Vallavolikogu 28.04.2011. a määruse nr 8 „Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärus“ § 24 lõike 2 alusel.

  § 1.  Kinnitada „Valguta Lasteaed-Algkooli arengukava 2016-2018“ vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Sulev Kuus
  volikogu esimees

  Lisa Valguta Lasteaed-Algkooli arengukava 2016-2018