ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vigala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2016 – 2028 kinnitamine

Vigala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2016 – 2028 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vigala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2016, 76

Vigala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2016 – 2028 kinnitamine

Vastu võetud 29.03.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, ja ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2016-2028 kinnitamine

  Lugeda Vigala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012 – 2024 üle vaadatuks ja kinnitada aastateks 2016-2028.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Martin Andreller
Vallavolikogu esimees

Lisa Vigala valla ÜVK arendamise kava

/otsingu_soovitused.json