Teksti suurus:

Mulgi valla jäätmekava 2019–2023 vastuvõtmine

Mulgi valla jäätmekava 2019–2023 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2019, 8

Mulgi valla jäätmekava 2019–2023 vastuvõtmine

Vastu võetud 20.03.2019 nr 85

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 39, 42 ja 59 alusel.

§ 1.   Mulgi valla jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Mulgi valla jäätmekava 2019–2023 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Abja Vallavolikogu 24.11.2016 määrus nr 52 „Abja valla jäätmekava 2016-2021“
  2) Halliste Vallavolikogu määrus 27.06.2016 määrus nr 14 „Halliste valla jäätmekava 2016-2021“
  3) Karksi Vallavolikogu 16.06.2016 määrus nr 58 „Karksi valla jäätmekava 2016-2021 vastuvõtmine“
  4) Mõisaküla Linnavolikogu 24.11.2016 määrus nr 11 „Mõisaküla linna jäätmekava 2017-2021 vastuvõtmine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa Mulgi vallla jäätmekava 2019–2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json