Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2020, 25

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord“ muutmine

Vastu võetud 31.03.2020 nr 67

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2, lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 "Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord" muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord" paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: „(21) Koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisel eriolukorra perioodil võetakse aluseks lapse koolieelses lasteasutuses viibimise päevad ja tehakse ümberarvestus järgneval kalendrikuul.“.

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json