Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Märjamaa valla 2022. aasta eelarve I lisaalaeelarve

Märjamaa valla 2022. aasta eelarve I lisaalaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2022, 2

  Märjamaa valla 2022. aasta eelarve I lisaalaeelarve

  Vastu võetud 23.03.2022 nr 2

  Määrus kehtestatakse Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 32 „Märjamaa valla finantsjuhtimise kord“ § 9, Märjamaa Vallavolikogu 15.03.2022 määruse nr 12 „Märjamaa valla 2022. aasta eelarve I lisaeelarve“ ning Märjamaa Vallavalitsuse 02.02.2022 määruse nr 2-1.2/1 „Märjamaa valla 2022. aasta alaeelarved“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Märjamaa valla 2022. aasta eelarve I lisaalaeelarve määruse lisana.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Meelis Välis
  vallavanem

  Maigi Linna
  vallasekretär

  Lisa Lisa pealkiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json