Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rapla valla 2022. a eelarve

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2022, 3

Rapla valla 2022. a eelarve

Vastu võetud 31.03.2022 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 6 ja § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Kinnitada Rapla valla 2022. aasta eelarve järgmiselt:
  1) koondeelarve (lisa 1);
  2) investeerimistegevuse eelarve (lisa 2).

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  (1) Volitada Rapla Vallavalitsust:
  1) korraldama hange ja sõlmima 2022. aastal laenulepingu investeeringute finantseerimiseks laenu mahus kuni 3 500 000 eurot tähtajaga kuni 120 kuud;
  2) liigendama eelarvet detailsemalt kontogruppide ja vastutajate lõikes. Liigendamise detailsuse määrab vallavalitsus rahandusministri kehtestatud eelarveklassifikaatori alusel;
  3) vajadusel kasutama hangete kallinemisel investeerimistegevuse eelarves olevat täiendavat reservi, informeerides volikogu reservi kasutamisest.

  (2) Vallavalitsusel on õigus suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kontoklasside 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2022. aasta 1. jaanuarist.

Kalle Toomet
volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Investeerimistegevuse eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json