Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kuusalu vallavanema asendamise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2022, 5

Kuusalu vallavanema asendamise kord

Vastu võetud 31.03.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse Kuusalu valla põhimääruse paragrahvi 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määrus sätestab Kuusalu vallavanema asendamise tema äraolekul vallavalitsuse liikme poolt.

§ 2.   Vallavanema asendamine

Vallavanema asendamine ja puhkusele lubamine

  (1) Vallavanema äraolekul asendab teda valitsuse liige vastavalt valitsuse korraldusele.

  (2) Kui vallavanema äraolek ei olnud ette teada (töövõimetus või muud ettenägemata asjaolud), asendab teda vanuseliselt kõige vanem vallavalitsuse liige.

  (3) Vallavanema asendajal on kõik vallavanema õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on seotud vallavanema isikuga.

  (4) Vallavanemat asendav valitsuse liige kirjutab õigusaktidele ja muudele valitsuse dokumentidele alla sõnad „valitsuse liige vallavanema ülesannetes“.

  (5) Korruptsioonivastases seaduses sätestatud juhtudel, millal vallavanem ennast toimingute või tehingute tegemisel taandab, teostab vastavad toimingud või tehingud valitsuse liige vastavalt valitsuse korraldusele.

  (6) Vallavanema põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva ning lisaks kohaldatakse vallavanema puhkusele töölepingu seaduse §-des 54 ja 59–71 sätestatud regulatsiooni.

  (7) Vallavanema puhkusele lubamine vormistatakse valitsuse korraldusega. Enne puhkusele minekut informeerib vallavanem sellest volikogu esimeest.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Terje Kraanvelt
vallavanem

Tiia-Liis Jürgenson
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json