HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kord

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kord - sisukord
  Väljaandja:Tõlliste Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2013, 14

  Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kord

  Vastu võetud 23.03.2011 nr 3

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 alusel.

  § 1.  Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressina on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tõlliste vald, on elukohajärgseks kooliks Tsirguliina Keskkool.

  § 2.  Määrust jõustub 1. aprillil 2011. a.

  Madis Gross
  Vallavanem

  Eve Eisen
  Vallasekretär