Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2014, 4

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Vastu võetud 17.04.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 350 õpilast 1380 eurot;

2) 351-700 õpilast 1533 eurot;

3) 701-900 õpilast 1686 eurot;

4) üle 900 õpilase 1838 eurot.";

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaia-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 1533 eurot kuus.";

3) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 1838 eurot kuus.

(3) Tallinna Mustamäe 1. Lasteaia-Algkooli direktori töötasu alammäär on 1264 eurot kuus.";

4) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu alammäär on 800 eurot. Vastavalt atesteerimisel antud ametijärgule on vanempedagoogi töötasu alammäär 820 eurot ja pedagoog-metoodikul 990 eurot.".

§ 2.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json