Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Mikitamäe valla arengukava 2012-2019 muudatuste algatamine

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2014, 68

Mikitamäe valla arengukava 2012-2019 muudatuste algatamine

Vastu võetud 24.04.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 ja 372 ja Mikitamäe Vallavolikogu 27.03.2014 määruse nr 8 „Mikitamäe valla põhimäärus“ § 38 alusel.

§ 1.   Algatada "Mikitamäe valla arengukava 2012 - 2019" muutmine.

§ 2.   Arengukava muudatusettepanekud esitada Mikitamäe Vallavalitsusele hiljemalt 20. maiks 2014.

§ 3.   Arengukava muutmise eelnõu avalikustada Mikitamäe Vallavalitsuses volikogu ruumis, valla raamatukogus ning valla kodulehel.

§ 4.   Arengukava muudatusettepanekute avalik arutelu toimub 20. juunil 2014.

§ 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Imre Liivago
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json