Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määruse nr 61/47 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“, Narva Linnavolikogu 21.06.2005 määruse nr 20/57 „Linnavara eeskiri“, Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määruse nr 14/52 „Linnavara kasutusse andmise kord“, Narva Linnavolikogu 27.01.1999 määruse nr 80/39 „Narva linnas peremeheta ehitise hõivamise kord“, Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse 18/56 „Linnavara võõrandamise kord“, Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määruse 13/52 “Narva linna munitsipaalomandis oleva hoonestamata maa hoonestusõiguse seadmise kord”, Narva Linnavolikogu 16.01.2003 määruse nr 1/7 „Pärandi vastuvõtmise kord“, Narva Linnavolikogu 15.05.2008 määruse nr 30 „Aiandusühistute toetamise kord“, Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 19 „Narva linnavararegistri pidamise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.05.2015
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2015, 1

Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määruse nr 61/47 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“, Narva Linnavolikogu 21.06.2005 määruse nr 20/57 „Linnavara eeskiri“, Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määruse nr 14/52 „Linnavara kasutusse andmise kord“, Narva Linnavolikogu 27.01.1999 määruse nr 80/39 „Narva linnas peremeheta ehitise hõivamise kord“, Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse 18/56 „Linnavara võõrandamise kord“, Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määruse 13/52 “Narva linna munitsipaalomandis oleva hoonestamata maa hoonestusõiguse seadmise kord”, Narva Linnavolikogu 16.01.2003 määruse nr 1/7 „Pärandi vastuvõtmise kord“, Narva Linnavolikogu 15.05.2008 määruse nr 30 „Aiandusühistute toetamise kord“, Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 19 „Narva linnavararegistri pidamise kord“ muutmine

Vastu võetud 23.04.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse vastavalt haldusmenetluse seaduse § 64 lõikele 1 ja § 68 lõikele 2.

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määrust nr 61/47 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ alljärgnevalt:

  Asendada §-des 5, 18, 19, 59 ja 112 sõnad „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ sõnadega „Arhitektuuri– ja Linnaplaneerimise Amet“ vastavas käändes.

§ 2.   Muuta Narva Linnavolikogu 21.06.2005 määrust nr 20/57 „Linnavara eeskiri“ alljärgnevalt:

  (1) Asendada §-is 25 sõnad „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi Arenduse ja Ökonoomika Amet)“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (edaspidi Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet)” vastavas käändes.

  (2) Asendada §-des 30, 35, 54, 55, 61, 71, 72, 72 lg 1, 73, 76 ja 77 sõnad „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet” vastavas käändes.

§ 3.   Muuta 17.03.2005 Narva Linnavolikogu määrust nr 14/52 „Linnavara kasutusse andmise kord“ alljärgnevalt:

  Asendada §-des 10, 48, 70 ja 71 sõnad „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ sõnadega „ Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ vastavas käändes.

§ 4.   Muuta Narva Linnavolikogu 27.01.1999 määrust nr 80/39 „Peremeheta ehitise hõivamise kord Narva linnas“ kinnitamine“ alljärgnevalt:

  Asendada §-des 8, 9 ja 11 sõnad „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet “ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ vastavas käändes.

§ 5.   Muuta Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrust nr 18/56 „Linnavara võõrandamise kord“ alljärgnevalt:

  Asendada §-is 11 sõnad „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ sõnadega „ Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ vastavas käändes.

§ 6.   Muuta Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määrust nr 13/52 “Narva linna munitsipaalomandis oleva hoonestamata maa hoonestusõiguse seadmise kord”, alljärgnevalt:

  Asendada §-des 4, 58, ja 60 sõnad „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ vastavas käändes.

§ 7.   Muuta Narva Linnavolikogu 16.01.2003 määrust nr 1/7 „Pärandi vastuvõtmise kord“ alljärgnevalt:

  Asendada §-des 1.3, 4.1., 5.1. ja 5.2 sõnad „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ sõnadega „ Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ vastavas käändes.

§ 8.   Muuta Narva Linnavolikogu 15.05.2008 määrust nr 30 „Aiandusühistute toetamise kord“ alljärgnevalt:

  Asendada §-is 7 sõnad „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ vastavas käändes.

§ 9.   Muuta Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määrust nr 19 „Narva linnavararegistri pidamise kord“ alljärgnevalt:

  Asendada § 6 sõnad „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ sõnadega „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet“ vastavas käändes.

§ 10.   Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json