Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lüganuse valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Lüganuse valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2017, 11

  Lüganuse valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 27.04.2017 nr 96

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Lüganuse valla 2017. aasta I lisaeelarve vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Marja-Liisa Veiser
  volikogu esimees

  Lisa Lüganuse valla 2017. aasta I lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json