HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Kehra Kunstidekooli õppetasude kinnitamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2019, 5

Kehra Kunstidekooli õppetasude kinnitamine

Vastu võetud 25.04.2019 nr 54

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse õiguslik alus Kehra Kunstidekooli õppetasude määradele.

  (2) Õppetasu kuulub tasumisele õppeperioodi vältel (9 kuud) igakuiselt esitatud arve alusel.

  (3) Ühest perest Kehra Kunstidekoolis õppiv kolmas ja enam laps on vabastatud õppetasust.

  (4) Kehra Kunstidekooli direktoril on õigus õppenõukogu ettepanekul vabastada käskkirjaga õpilasi kooli õppetasust.

§ 2.   Põhikooli õppetasud

  Õppetasud põhikoolis on järgmised:
  1) põhiõppes 315 eurot õppeaastas ehk 35 eurot kuus;
  2) muusika ettevalmistusklassis 175 eurot õppeaastas (01. oktoobrist kuni 30. aprillini) ehk 25 eurot kuus;
  3) muusika ettevalmistusklassis instrumendita või ainult instrumendiga 140 eurot õppeaastas (01. oktoobrist kuni 30. aprillini) ehk 20 eurot kuus;
  4) kunsti ettevalmistusklassis 175 eurot õppeaastas (01. oktoobrist kuni 30. aprillini) ehk 25 eurot kuus;
  5) eksperimentaalklassis 140 eurot õppeaastas (01. oktoobrist kuni 30. aprillini) ehk 20 eurot kuus;
  6) programmivälise instrumendi õppe üks tund on 5 eurot.

§ 3.   Üldkultuurilise õppe õppetasud

  Õppetasud üldkultuurilises õppes on järgmised:
  1) 270 eurot õppeaastas ehk 30 eurot kuus;
  2) ainult ühe instrumendi õpe 1,5 tundi nädalas on 225 eurot õppeaastas ehk 25 eurot kuus;
  3) iga järgneva instrumendi õppe üks tund on 5 eurot.

§ 4.   Täiskasvanute õppe õppetasud

  Õppetasud täiskasvanute õppes on järgmised:
  1) instrumendi õpe üks tund (60 min) nädalas on 50 eurot kuus;
  2) instrumendi õpe üks tund (60 min) koos teooria tunniga üks tund (45 min) nädalas on 70 eurot kuus.
  3) kunstiõpe üks tund (45 min) on 5 eurot.

§ 5.   Laulustuudio õppetasu

  Laulustuudio õppetasu on 120 eurot õppeaastas (01. oktoobrist kuni 31. maini) ehk 15 eurot kuus.

§ 6.   Pillirent

  Pillirent on 5 eurot kuus õppeperioodi (9 kuud) vältel.

§ 7.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 23.10.2014 määrus nr 33 „Kehra Kunstidekooli õppetasude kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub 01.09.2019.

Toomas Tõnise
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json