Teksti suurus:

Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029

Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2029
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2019, 14

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029

Vastu võetud 20.06.2018 nr 23
RT IV, 29.06.2018, 29
jõustumine 02.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2019RT IV, 02.05.2019, 805.05.2019, rakendatakse alates 24.04.2019

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1¹ alusel.

§ 1.  Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine

  Kehtestada Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018–2029 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029
[RT IV, 02.05.2019, 8 - jõust. 05.05.2019, rakendatakse alates 24.04.2019]

Joonised Jooniste ja ülejäänud lisadega saab tutvuda Räpina Vallavalitsuse dokumendiregistris

Lisa 1 Mehikoorma põhijoonis
[RT IV, 02.05.2019, 8 - jõust. 05.05.2019, rakendatakse alates 24.04.2019]

Lisa 2 Investeeringute tabel
[RT IV, 02.05.2019, 8 - jõust. 05.05.2019, rakendatakse alates 24.04.2019]

/otsingu_soovitused.json