Teksti suurus:

Järva Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 4 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2019, 15

Järva Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 4 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Vastu võetud 25.04.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Järva Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 määruses nr 4 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ tehakse järgmine muudatus:
  1) paragrahvi 10 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Toetusele on õigus perekonnal, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta jääb pärast eluasemekulude tasumist alla riiklikult kehtestatud täisealise isiku kahekordse toimetulekupiiri.“

§ 2.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. maist 2019.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json