Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

A. H. Tammsaare nimelise Järva valla kirjanduspreemia statuut

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2019, 16

A. H. Tammsaare nimelise Järva valla kirjanduspreemia statuut

Vastu võetud 25.04.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse A. H. Tammsaare nimelise Järva valla kirjanduspreemia (edaspidi preemia) statuut.

  (2) Preemia eesmärk on tunnustada Eesti kirjanikku, kirjandusteadlast või -kriitikut (edaspidi kirjanik) kalendriaasta jooksul trükis ilmunud romaani, proosa-, luule-, draama-, publitsistikaalase, kirjanduskriitilise või kirjandusteadusliku Eesti eluolu kajastava teose eest.

  (3) Preemia antakse välja igal aastal.

  (4) Teave preemia kandidaatide esitamiseks kuulutatakse välja ajalehes Järva Valla Leht, Järva valla veebilehel ja Järva valla äpis.

  (5) Preemia saaja valib välja 7-11-liikmeline žürii, mille moodustab Järva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Preemia suurus

  Preemia suurus on 1500 eurot.

§ 3.   Preemia määramine

  (1) Ettepanekuid preemia määramiseks võib esitada igaüks.

  (2) Ettepanekute esitamise periood on 1.-15. detsember.

  (3) Allkirjastatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada vallavalitsusele e-kirja teel aadressil info@jarva.ee või viia Järva valla raamatukokku ning see peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
  1) andmed kirjaniku ja teose kohta;
  2) põhjendus, miks kirjanik ja tema teos on ettepaneku tegija hinnangul preemia vääriline;
  3) ettepaneku esitaja andmed.

  (4) Laekunud ettepanekute hulgast valib žürii kuni 10 teost, tuginedes valikul käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatule.

  (5) Žürii selgitab preemia saaja välja käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teoste hulgast. Preemia saab žürii liikmetelt enim hääli saanud teose autor.

§ 4.   Preemia väljakuulutamine ja kätteandmine

  (1) Žürii kuulutab preemia saaja välja igal aastal kirjanik A. H. Tammsaare sünniaastapäevale pühendatud rahvamatka avamisel.

  (2) Preemia antakse üle Järva vallas Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval pidulikul sündmusel.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Albu Vallavolikogu 22.01.2004 määrus nr 1 „A. H. Tammsaare nimelise Albu valla Kirjanduspreemia statuudi kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json