Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2020 määruse nr 10 muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2020, 20

Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2020 määruse nr 10 muutmine

Vastu võetud 29.04.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, arvestades Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldust nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 1. aprilli 2020 istungi protokolli nr 17 päevakorrapunktiga 3, millega kiideti heaks Tallinna linna ettevõtluskeskkonna abimeetmed eriolukorraga kaasneva negatiivse mõju leevendamiseks

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2020 määruse nr 10 „Linnavara üüri ja isikliku kasutusõiguse tasu soodustused ja mittetulundustegevuse toetuse taotluste menetlemine seoses eriolukorraga“ § 1 lõiget 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Soodustusi kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist kuni 30. juunini 2020 linnavara suhtes, mille kasutusse andmise taotlus on esitatud või mis on kasutusse antud enne 1. aprilli 2020, ning kaubandustegevuseks kasutusse antud linnarajatise suhtes sõltumata taotluse esitamise või pakkumise läbiviimise ajast.“.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json