Teksti suurus:

Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+“ muutmine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2020, 22

Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+“ muutmine

Vastu võetud 27.04.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 2 alusel.

§ 1.   Muuta Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 Lisa  1 „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+“ ja kiita heaks 2020. aastal täiendatud „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+“, vastavalt lisale 1.

§ 2.   Avaldada punktis 1 nimetatud täiendatud strateegia Vormsi valla kodulehel.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

/otsingu_soovitused.json