Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2020, 27

  Maardu linna 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 28.04.2020 nr 72

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 23.10.2018 määrusest nr 28 “Maardu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord”

  § 1.   Kinnitada Maardu linna 2020. aasta I lisaeelarve alljärgnevalt:


  Põhitegevuse tulud kogumahus 4 658 235 eurot;


  Investeerimistegevuse tulem - 425 726 eurot;


  Põhitegevuse kulud kogumahus 6 580 663 eurot.

  § 2.   Määrust rakendatakse alates 01.04.2020.

  § 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna 2020. a I lisaeelarve

  Lisa Maardu linna 2020. a I lisaeelarve põhitegevuse tulud

  Lisa Maardu linna 2020. a I lisaeelarve põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

  Lisa Maardu linna 2020. a I lisaeelarve investeerimistegevus

  /otsingu_soovitused.json