Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kohalike teede andmete määramiseks ja teeregistrisse andmete esitamiseks volituste andmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2020, 28

Kohalike teede andmete määramiseks ja teeregistrisse andmete esitamiseks volituste andmine

Vastu võetud 28.04.2020 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, ehitusseadustiku § 103 lõike 7 ja Vabariigi Valitsuse 07.01.2016 määruse nr 1 „Teeregistri põhimäärus“ § 12 lõike 2 ja lõike 3, § 13 lõike 3 alusel.

§ 1.   Volituste andmine Vabariigi Valitsuse 07.01.2016 määrusega nr 1 "Teeregistri põhimäärus" kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmiseks


Volitada Viimsi Vallavalitsust andma teeregistrile Vabariigi Valitsuse 07.01.2016 määruses nr 1 „Teeregistri põhimäärus“ sätestatud teede ja tervikteede andmeid.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub 3. päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Taavi Kotka
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json