Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna 2020. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Kohtla-Järve linna 2020. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2020, 33

Kohtla-Järve linna 2020. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.04.2020 nr 68

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve linna 2020. a esimese lisaeelarve vastuvõtmine

  Määrusega võetakse vastu Kohtla-Järve linna 2020. aasta esimene lisaeelarve vastavalt lisadele:
  1) Kohtla-Järve linna 2020. aasta esimese lisaeelarve koondeelarve (Lisa 1);
  2) Kohtla-Järve linna 2020. aasta põhitegevuse tulude esimene lisaeelarve (Lisa 2);
  3) Kohtla-Järve linna 2020. aasta põhitegevuse kulude esimene lisaeelarve (Lisa 3);
  4) Kohtla-Järve linna 2020. aasta investeerimistegevuse esimene lisaeelarve (Lisa 4);
  5) Kohtla-Järve linna 2020. aasta finantseerimistegevuse esimene lisaeelarve (Lisa 5);
  6) 2020. aasta alguseks kasutamata rahalised vahendid (Lisa 6).

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa 1. Kohtla-Järve linna 2020. aasta esimese lisaeelarve koondeelarve

Lisa 2. Kohtla-Järve linna 2020. aasta põhitegevuse tulude esimene lisaeelarve

Lisa 3. Kohtla-Järve linna 2020. aasta põhitegevuse kulude esimene lisaeelarve

Lisa 4. Kohtla-Järve linna 2020. aasta investeerimistegevuse esimene lisaeelarve

Lisa 5. Kohtla-Järve linna 2020. aasta finantseerimistegevuse esimene lisaeelarve

Lisa 6. 2020. aasta alguseks kasutamata rahalised vahendid

/otsingu_soovitused.json