Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Järvakandi jäätmete kokkukandepunktis vastuvõetavate jäätmete liigid ja hinnad

Järvakandi jäätmete kokkukandepunktis vastuvõetavate jäätmete liigid ja hinnad - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2015, 26

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Järvakandi jäätmete kokkukandepunktis vastuvõetavate jäätmete liigid ja hinnad

Vastu võetud 01.12.2010 nr 18
RT IV, 19.10.2012, 17
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.05.2015RT IV, 02.06.2015, 701.07.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 3 alusel ning seoses eurole üleminekuga 1. jaanuaril 2011. a.

§ 1.  Jäätmete vastuvõtuhindade kehtestamine

  Kehtestada Järvakandi jäätmete kokkukandepunktis eraisikutelt vastuvõetavate jäätmete liigid ja hinnad:
 1) Pakendijäätmed (15 01) tasuta;
 2) Vanapaber (20 01 01) tasuta;
 3) Elektroonikajäätmed (20 01 35, 20 01 36) tasuta;
 4) Vanarehvid (16 01 03) tasuta;
 5) Puidujäätmed (20 01 38) tasuta;
 6) Ohtlikud jäätmed tasuta;
 7) Lehtklaas (17 02 02) tasuta;
 8) Taaskasutatavad riided ja jalanõud (20 01 10) tasuta;
 9) Biolagundatavad jäätmed, v.a köögijäätmed (20 02 01) tasuta;
 10) Ehitus- ja lammutussegapraht (17 09 04) 47,00 eurot/m3;
 11) Suurjäätmed (20 03 07) 12,00 eurot/m3;
 12) Segaolmejäätmed (20 03 01) 5,00 eurot 200-liitrine kott (ei sõltu koti täituvusest);
 13) Eterniit /asbestjäätmed (17 06 05) 62,00 eurot/m3.
[RT IV, 02.06.2015, 7 - jõust. 01.07.2015]

§ 2.  Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.