Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna 2015. a teise lisaeelarve vastuvõtmine

Narva-Jõesuu linna 2015. a teise lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2015, 30

Narva-Jõesuu linna 2015. a teise lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 27.05.2015 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011 määruse nr 59 “Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord” § 18 alusel.

§ 1.   Teise lisaeelarve vastuvõtmine


Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2015. a teine lisaeelarve mahus 9 439 eurot (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

Lisa Narva-Jõesuu linna 2015. a teine lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json