Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saue valla 2015. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Saue valla 2015. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2015, 35

Saue valla 2015. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 28.05.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 1, "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse" § 26 lõike 3 ja Saue Vallavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 15 "Saue valla põhimäärus" § 61 lõike 3 alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2015. aasta esimene lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Riga
Vallavolikogu esimees

Lisa Saue valla 2015. aasta I lisaeelarve