Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Setomaa valla 2021. aasta I lisaeelarve

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2021, 34

Setomaa valla 2021. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 27.05.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, § 38, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõigete 1 ja 3, § 23 lõike 3, Setomaa Vallavolikogu 29.11.2018. a määruse nr 25 „Setomaa valla finantsjuhtimise kord“ § 8 lõigete 1 ja 2, § 14 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Setomaa valla 2021.aasta I lisaeelarve kogumaht on 314 573 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Vallavalitsusel lubatakse täiendavalt võtta laenu investeeringute katteks 18 487 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2021.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

Lisa 1 Setomaa valla 2021. aasta I lisaeelarve

Lisa 2 Setomaa valla 2021. aasta I lisaeelarve. Põhitegevuse tulud.

Lisa 3 Setomaa valla 2021. aasta I lisaeelarve. Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi.

Lisa 4 Setomaa valla 2021. aasta I lisaeelarve. Investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse tulud ning kulud.

/otsingu_soovitused.json