Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu 24.11.2022 määruse nr 26 "Kose valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2023, 19

Kose Vallavolikogu 24.11.2022 määruse nr 26 "Kose valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 25.05.2023 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ja lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Kose Vallavolikogu 24.11.2022 määruses nr 26 „Kose valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord“ tehakse järgmine muudatus:
paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: „(21) Kui kollektiivpuhkus on alla ühe kuu ja lapsevanem ei kasuta lasteaiakohta terve kuu jooksul, siis on lapsevanem kohatasust vabastatud terve kuu ulatuses.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merle Pussak
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json