Teksti suurus:

Kuusalu valla 2013. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2013, 46

Kuusalu valla 2013. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 26.06.2013 nr 14

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5, Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 3 „Kuusalu valla 2013.aasta eelarve kinnitamine” alusel ja tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ning volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2013. aasta I lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2013. aasta I lisaeelarve
põhitegevuse tulud 43 198,01 eurot;
põhitegevuse kulud – 47 198,01 eurot,
investeerimistegevuse tulud 79 000 eurot;
investeerimistegevuse kulud -75 000 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2013. aasta I lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Paomees
Volikogu esimees

Lisa Lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json