Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 ülevaatamine

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 ülevaatamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2014, 27

  Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 ülevaatamine

  Vastu võetud 26.06.2014 nr 23

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 372, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1-5 ja Viljandi Linnavolikogu 31.08.2011 määrusega nr 83 kinnitatud „Viljandi linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra” 3. peatüki alusel ning arvestades Viljandi Linnavolikogu 26.06.2014 määrust nr 21 „Viljandi linna arengukava aastateks 2013-2020 ülevaatamine”.

  § 1.   Algatada Viljandi Linnavolikogu 25.09.2013 määrusega nr 168 kehtestatud Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 (lisa) ülevaatamine.

  § 2.   Viljandi Linnavalitsusel korraldada eelarvestrateegia avalikustamine ja avalik arutelu järgmiselt:

    (1) Avalik väljapanek korraldada 01. augustist kuni 01. septembrini 2014 Viljandi Linnavalitsuses aadressidega Linnu 2, Viljandi ning Laidoneri plats 5, Viljandi ja Viljandi Linnaraamatukogus, aadressiga Tallinna 11/1, Viljandi.

    (2) Ettepanekuid eelarvestrateegia muutmiseks ja täiendamiseks saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 01. september 17.00-ni kirjalikult Viljandi Linnavalitsusele aadressil Linnu 2, Viljandi või e-posti aadressil viljandi@viljandi.ee.

    (3) Avalik arutelu toimub 01. septembril kell 17.15 Viljandi Linnavalitsuses Linnu 2, Viljandi ruumis number 15.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Randel Länts
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Viljandi linna eelarvestrateegia 2013-2020

  /otsingu_soovitused.json