Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kose valla 2014. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Kose valla 2014. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2014, 33

Kose valla 2014. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.06.2014 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.   Määruse kehtestamine

  Võtta vastu Kose valla 2014. aasta esimene lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse avaldamine

  Määrus avaldatakse Kose valla veebilehel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

Lisa Kose valla 2014. aasta esimene lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json