HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Õpetaja elutöö auhind

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2015, 10

Õpetaja elutöö auhind

Vastu võetud 25.06.2015 nr 79

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Õpetaja elutöö auhind

  (1) Õpetaja elutöö auhind (edaspidi auhind) on Tartu linna poolt makstav rahaline preemia Tartu linnas tegutseva õppeasutuse (edaspidi õppeasutus) õpetajale eesmärgiga väärtustada ja tunnustada õpetajat aastatepikkuse tulemusliku ja silmapaistva õpetajatöö eest.

  (2) Auhind on ühekordne ja makstakse välja üks kord kalendriaastas kuni kolmele õpetajale tulemusliku pikaajalise tegevuse eest õpetajana.

  (3) Auhinna suurus on 5000 eurot.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  Tartu Linnavalitsuse haridusosakond (edaspidi haridusosakond) kuulutab välja avaliku konkursi Tartu Tartu linna kodulehel ja haridusosakonna infokanalites.

§ 3.   Taotlus õpetajale auhinna määramiseks

  (1) Taotlus õpetajale auhinna määramiseks esitatakse haridusosakonnale 15. septembriks.

  (2) Taotluse esitab õppeasutuse juht, tuues välja õpetaja auhinnale kandideerimise põhjenduse ja tööalase panuse kirjelduse.

  (3) Taotlusele tuleb lisada õppeasutuse hoolekogu või nõukogu arvamus.

§ 4.   Taotluste hindamine

  (1) Esitatud taotlusi hindab komisjon, kuhu kuuluvad vähemalt:
  1) haridusosakonna juhataja (esimees);
  2) Tartu Linnavolikogu hariduskomisjoni esindaja;
  3) Tartu abilinnapea;
  4) haridusosakonna esindaja;
  5) Tartu Koolijuhtide Ühenduse esindaja;
  6) Tartu Linna Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühenduse esindaja;
  7) Tartu linna aineühenduste juhtide esindaja;
  8) mittetulundusühingu Tartu Noortevolikogu esindaja.
  9) mittetulundusühingu Eesti Õpetajate Liit esindaja;
  10) Eesti Lastevanemate Liidu esindaja;
  11) Tartu Haridustöötajate Liidu ja Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametiühingu esindaja.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab haridusosakonna juhataja.

  (3) Komisjon hindab taotlusi järgmiste kategooriate kaupa:
  1) koolieelse lasteasutuse õpetaja;
  2) üldhariduskooli õpetaja;
  3) kutseõppeasutuse õpetaja.

  (4) Taotluste hindamisel arvestab komisjon kandidaadi:
  1) panust laste arengu toetamisel;
  2) tegevust, mis on olnud eeskujuks kolleegidele;
  3) osalemist õppeasutuse edendamisel;
  4) pikaajalist ja silmapaistvat töötamist õpetajana.

§ 5.   Auhinna väljaandmine

  (1) Komisjon otsustab auhinna andmise kahe nädala jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva.

  (2) Auhind makstakse välja ühes osas auhinna saaja pangakontole.

§ 6.   Teavitamine

  Haridusosakond avaldab auhinna saajad haridusosakonna infokanalites.

Vladimir Šokman
Esimees

/otsingu_soovitused.json