Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2015, 13

Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale

Vastu võetud 25.06.2015 nr 84

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 64 lõike 10, § 66 lõike 3 punktide 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele

  Taksoveol kasutatav mootorsõiduk peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) sõiduk peab olema ehitatud sõitjate veoks;
  2) sõidukil peab olema vähemalt viis istekohta ja vähemalt neli ust, välja arvatud mahtuniversaal, mille paremal küljel peab olema vähemalt kaks ust;
  3) sõiduk peab olema komplektne, nähtavate avariitunnusteta, värvi- ja roostekahjustuseta ning tehniliselt sõidukorras;
  4) sõiduki salongi sisustus peab vastama sõiduki mudelile, istmed peavad olema plekkideta, terved ja deformatsioonita;
  5) sõiduki pagasiruum peab võimaldama transportida sõitja pagasit;
  6) sõiduk peab olema varustatud töökorras konditsioneeri või kliimaseadmega;
  7) sõiduki heitenorm peab vastama vähemalt Euro 5 standardile;
  8) sõiduk peab olema puhas nii seest kui väljast.

§ 2.   Taksoveoteenuste loetelu

  (1) Vedaja võib kehtestada taksoveol hinnad ainult järgmistele teenustele:
  1) sõidu alustamise tasu - sõidualustustasu;
  2) sõidukilomeetritel põhinev tasu - sõidukilomeetritasu;
  3) sõidu ajal põhinev tasu - ajatasu.

  (2) Vedaja võib diferentseerida käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hinnad lähtuvalt teenuse osutamise ajast, kehtestades hinnad päeval kella 06.00 kuni 23.00-ni ja öösel kella 23.00 kuni 06.00-ni tingimusel, et päevase ja öise hinna muutus taksomeetris toimub automaatselt.

§ 3.   Taksoveoteenuste hinnakirja vorm

  (1) Hinnakirja vormid on esitatud määruse lisas.

  (2) Hinnakirja teksti kirjatüüp on Arial Narrow ja kirja suurus on vähemalt 48.

  (3) Hinnakirja tekst peab olema musta ja taust valget värvi.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Sõidukitele, mis ei vasta käesoleva määruse paragrahvi 1 punktis 7 sätestatud nõudele, kehtivad enne 1. oktoobrit 2015. a välja antud sõidukikaardid neis märgitud tähtajani, kuid mitte kauem kui 1. oktoobrini 2018. a.

  (2) Tartu Linnavolikogu 7. detsembri 2006. a määrus nr 46 "Volituse andmine taksoteenuse osutamist reguleerivate õigustloovate aktide kehtestamiseks" tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub 1. oktoobril 2015. a.

Vladimir Šokman
Esimees

Lisa 

/otsingu_soovitused.json