PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Koonga valla üldplaneeringu kehtestamine

Koonga valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Koonga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2016, 14

  Koonga valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 29.06.2016 nr 21

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1 ja kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lõike 3 alusel.

  § 1.   Kehtestada Koonga valla üldplaneering.

  § 2.   Koonga Vallavalitsusel korraldada üldplaneeringu kehtestamise teate avaldamine ajalehes Pärnu Postimees ja Koonga valla kodulehel www.koongavald.ee.

  § 3.   Koonga valla üldplaneeringu seletuskiri ja joonised avalikustatakse Koonga vallamajas ja Koonga valla kodulehel www.koongavald.ee.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Vallo Kappak
  Volikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json