Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Sadamale kohanime määramine

Sadamale kohanime määramine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2016, 22

  Sadamale kohanime määramine

  Vastu võetud 29.07.2016 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu 13.04.2016. a määruse nr 126 „Seadustega kohalike omavalitsuse pädevusse antud maakorralduslike lahendamise delegeerimine Narva-Jõesuu Linnavalitsusele“ alusel.

  § 1.   Määrata Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 4 (katastriüksuse tunnus 51301:001:0048) katastriüksusel asuvale sadamale kohanimeks Narva-Jõesuu sadam vastavalt lisatud asukohaskeemile.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Iraida Tšubenko
  linnapea

  Marina Sorgus
  linnasekretär

  Lisa Narva-Jõesuu sadama asukohaskeem

  /otsingu_soovitused.json