HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2019, 35

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.06.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib riigieelarve ja Rapla valla eelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse (edaspidi toetus) kasutamist Rapla valla munitsipaalkoolides statsionaarses õppes õppivatele õpilastele.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Toetuse ulatuses kaetakse põhiharidust omandavate õpilaste toitlustuskulud riigieelarvest Rapla vallale koolilõuna kuludeks määratud sihtotstarbeliste eraldiste arvelt.

  (2) Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe kõikidele Rapla valla statsionaarse õppega üldhariduskoolides põhiharidust omandavatele õpilastele kaetakse Rapla valla eelarvest.

§ 3.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontroll

  Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite sihipärast kasutamist kontrollib Rapla Vallavalitsus.

§ 4.   Rakendussätted

  Kehtetuks tunnistatakse järgmised määrused:
  1) Kaiu Vallavolikogu 28. septembri 2011. a määrus nr 10 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“;
  2) Raikküla Vallavolikogu 05. detsembri 2013. a määrus nr 1 „Riigieelarvest eraldatava koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“;
  3) Rapla Vallavolikogu 18. detsembri 2014. a määrus nr 28 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“.

Margus Jaanson
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json