Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Mustvee valla teehoiukava kinnitamine

Mustvee valla teehoiukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2019, 39

  Mustvee valla teehoiukava kinnitamine

  Vastu võetud 26.06.2019 nr 9

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning Mustvee Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 26 „Mustvee valla arengukava 2018-2030“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Mustvee valla teehoiukava 2019. aastaks vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Aivar Saarela
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Mustvee valla kohalike teede teehoiukava objektide nimekiri 20l9. aastal.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json