Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Viljandi valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2019, 41

Viljandi valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 26.06.2019 nr 74
, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 27. juunist 2019.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ § 8 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Viljandi valla 2019. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 27. juunist 2019.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

Lisa Viljandi valla 2019. aasta I lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json